Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Internationale Rijswijkse Jeugdmeerdaagse

Hoofdstuk 1 – Algemeen

De 8e Rijswijkse jeugdmeerdaagse georganiseerd door RWV de Spartaan is een (inter)nationale driedaagse wedstrijd voor jeugdwielrenners, hierna te noemen meerdaagse

Op de tijdens de meerdaagse te verrijden wedstrijden zijn van toepassing het wedstrijd technisch reglement en het Reglement jeugdwielrennen van de KNWU

Tijdens de meerdaagse berusten de licenties van alle deelnemers bij het wedstrijdsecretariaat.

Het inrijden voor alle wedstrijden is op eigen risico van de deelnemers. Het overtreden van de verkeersregels, of het hinderen van wedstrijden kan leiden tot uitsluiting.

Hoofdstuk 2a – Wedstrijden

1. Tijdens de meerdaagse worden de volgende wedstrijdonderdelen verreden:

   1. Proloog

    2. Puntenkoers

    3. Criterium

    4. Tijdrit

    5. Omloop

     De puntenkoers van vrijdagavond wordt verreden over 9 ronden. Er zijn 3 sprints, alsmede een eindsprint. Het totaal van deze sprints wordt bij elkaar opgeteld en bepaalt de toegekende punten voor het algemene klassement.

     Voor deze onderdelen gelden in principe de omschrijvingen en bepalingen in het wedstrijd technisch reglement van de KNWU, met dien verstande dat de organiserende vereniging in verband met klassementen en locatie enige afwijkingen kan aanbrengen in overleg met de jury.

     2. Protesten kunnen worden ingediend bij de jury. Jeugdwielrenners kunnen slechts protesteren via hun begeleider. Protesten dienen te worden ingediend:

     a. Betreffende onregelmatigheden tijdens de wedstrijd : binnen 15 minuten na aankomst.

     b. Betreffende klasseringen: binnen 30 minuten na de officieuze bekendmaking van de uitslag.

     3. De startvolgorde bij de diverse onderdelen is als volgt:

     a. Proloog: In volgorde van rugnummer. (laagste nummer per categorie als eerste)

     b. Puntenkoers : Door middel van loting.

                             Nieuweling-Jongens in 2 series, o.b.v. eindcijfer.

     c. Criterium : Op aangeven van jury, stellen houders van leiderstruien als eerste op.

     d. Individuele tijdrit : in omgekeerde volgorde van het algemeen klassement

     e. Omloop : Op aangeven van jury, stellen houders van leiderstruien als eerste op.

     Startvolgorde wordt aan het begin het weekend door jury gedaan, gelijk voor alle wedstrijden en voor elke categorie. Deze volgorde delen we al op de dag zelf voor de wedstrijd. Dan hoeft er voor de start van een wedstrijd geen loting meer verricht te worden.

     Hoofdstuk 2b – Materiaal

     4. Tijdens de tijdritten mogen slechts daadwerkelijk gestarte renners zich met fiets tussen start en finish bevinden. Het meerijden door begeleiders, ouders of anderszins gerelateerd aan de renner zijnde personen is niet toegestaan. Er kan een herstart toegekend worden bij ongeval of materiaaldefect, een verzoek hiertoe dient ingediend te worden bij de KNWU-jury, die hierover beslist.

     Toegestaan materiaal in de tijdrit:

     Wij volgen hierbij het KNWU-reglement, let op: voor Nieuwelingen zijn de regels in 2018 verandert:

     MATERIAAL JEUGD EN NIEUWELINGEN:

     Met ingang van het seizoen 2016 werden in tijdritten alle soorten goedgekeurde helmen toegestaan, dus ook een z.g. tijdrithelm voor alle jeugdcategorieën en Nieuwelingen (M/V). Dit zal in 2023 worden gecontinueerd. Zie voor de goedkeuringsnorm artikel N 1.3.031.01. Ingevolge artikel 20.2.010 mag uitsluitend op een traditionele/conventionele fiets en materiaal worden gereden zonder opzetsturen, dichte wielen etc. Een specifieke tijdritfiets is niet toegestaan. Voor alle duidelijkheid wordt in artikel 1.3.018 het wiel omschreven. Deze dient minimaal 12 spaken te hebben.

     5. Materiaal en verzetten

     Jeugd:

     Verzetcontrole vindt plaats voor aanvang van de wedstrijden of steekproefsgewijs na de wedstrijd op aanwijzing van de jury.

     Materiaalverzorging:

     Voor categorie 1 t/m 4 is materiaalverzorging NIET toegestaan

     Voor categorie 5 t/m 7:

     a. Proloog: tijdens de proloog van vrijdag in geval van erkend defect/ val is herstart mogelijk. De KNWU- jury zal hierover besluiten.

     b. Criterium / puntenkoers: tijdens de criterium ter hoogte van de jurywagens

     c. Tijdrit: Er wordt geen materiaalpost ingericht.

     6. Bij alle wedstrijdonderdelen zal naast de visuele en videofinish registratie tevens een registratie van de uitslag(en) middels chip/transponder plaatsvinden. Het volgens voorschrift van de KNWU plaatsen van een transponder op de fiets is derhalve verplicht. Geen transponder betekent startverbod.

     7. Renners die door te grote achterstand uit de wedstrijd genomen worden, alsmede door materiaalpech de wedstrijd niet uitrijden, krijgen de tijd van de laatste renner die de etappe uitrijdt vermeerderd met 5 minuten. Renners die, in welke etappe dan ook, niet starten, krijgen de tijd van de laatste renners die de etappe uitrijdt vermeerderd met 10 minuten. Jury bepaalt in overleg met de politie hoe groot de achterstand mag zijn tijdens de omloop.

     Hoofdstuk 3 – Klassementen

     1. Gedurende de meerdaagse worden een viertal klassementen bijgehouden:

     a. Algemeen klassement jongen – gele trui (op tijd)

     b. Algemeen klassement meisje – roze trui (op tijd)

     c. Tussensprint klassement – blauwe trui (op punten)

     d. Tijdrit klassement – witte trui (op tijd tijdritten)

     In 2023 wordt de leiderstrui ter roulatie aangeboden en gaat deze na elke etappe retour aan de organisatie.

     De eindwinnaar mag deze wel houden.

     2. Klassement algemeen meisje ( roze trui) /jongen ( gele trui):

     Per wedstrijdonderdeel wordt van alle renners, die reglementair gefinisht c.q. geklasseerd zijn, een klassement op tijd gemaakt. Voor de jongens en meisjes wordt in de einduitslag een apart klassement opgemaakt. Echter rijden ze wel in een gezamenlijke wedstrijd. De dagprijzen gelden voor de uitslag van de dag gezamenlijk. Indien in een etappe een renner geen contact meer heeft met zijn voorganger (minimale ter grootte van een fietslengte) zal hij/zij, met zijn/ haar eigen gereden tijd geklasseerd worden. Het algemeen klassement wordt dagelijks opgemaakt aan de hand van de totaal verreden tijd. Tijdens de eindsprint van het criterium en omloop zijn er bonificatie seconden te verdienen, t.w. 5,4,3,2,1 seconden voor de eerst aankomende meisje en 5,4,3,2,1 seconden voor de eerst aankomende jongen. Bij de tijdritten, alsmede de puntenkoers ( categorie 5,6 ,7, nieuwelingen heren en dames) zijn geen bonificaties te verdienen.

     Tie-breaker na gelijke stand:

     Met ingang van 2023 volgen we de internationale standaard:

     Indien twee of meer renners dezelfde tijd hebben in het Algemeen individueel klassement, worden:

     1. de delen van seconden die zijn geregistreerd tijdens de individuele tijdritten (met inbegrip van de proloog) meegerekend in de totale tijd teneinde de renners met een gelijke tijd van elkaar te kunnen scheiden.

     2. Als het resultaat nog steeds gelijk is of bij het ontbreken van individuele tijdritten, zal het totaal van de plaatsingscijfers behaald in de verschillende ritten, met uitzondering van ploegentijdrit etappes, de renners van elkaar scheiden.

     3. In laatste instantie zal het plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste etappe de doorslag geven.

     3. Sprint(tussen) Klassement (blauwe trui):

     Tijdens de puntenkoers (categorie 5,6,7, nieuwelingen heren en dames), welke gereden wordt over 9 rondes, zijn er in ronde 3, 6 en 9 (finish) punten te verdienen voor de blauwe trui.

     Tijdens de criteriums worden een aantal puntensprints aangekondigd. Voor de categorie 1 t/m 4 maximaal 2 sprints en voor de categorie 5 t/m 7 maximaal 4 sprints, Categorie 7 en Nieuweling Dames maximaal 4 sprints en voor de Nieuweling Heren maximaal 6 sprints.

     Tijdens de omloop zal de eindsprint tevens fungeren als sprint voor het tussensprintklassement. Er zijn geen tussensprints voorzien, daar de finishlijn niet tussentijds gepasseerd wordt.

     Puntenschema:

     Puntenkoers, Criterium & Omloop: 10-7-5-4-3-2-1.

     Aan de hand van deze tussensprints wordt een klassement opgemaakt. Ingeval van gelijkheid van punten is de laatste sprint beslissend. Dit klassement is voor meisjes en jongens gelijk, dus niet afzonderlijk.

     4. Tijdrit Klassement (witte trui):

     Bij dit klassement worden de tijden van de proloog en de tijdrit bij elkaar opgeteld. Diegene die de kortste tijd heeft , is leider van dit klassement. Dit klassement is voor meisjes en jongens gelijk, dus niet afzonderlijk. Bij gelijke stand totaaltijd is de langste tijdrit doorslaggevend.

     Hoofdstuk 4 – Sancties:

     Rugnummers:

     Het verkleinen van de rugnummers is niet toegestaan. Het niet goed zichtbaar c.q. niet aan de juiste zijde dragen van het rugnummer, kan tot gevolg hebben dat de renner/ster niet geklasseerd wordt.

     Sancties:

     a. 10 secondes voor niet goed zichtbaar rugnummer

     b. 10 seconden voor rijden zonder kaderplaatje (nieuwelingen-jongens)

     c. Onreglementaire houding op de fiets (stuur geheel los laten): deklassering naar de groep op de finish, indien op deze wijze voordeel behaald is.

     d. Onreglementaire houding op de fiets (onderarmen op stuur): deklassering naar de groep op de finish, indien op deze wijze voordeel behaald is.

     Hoofdstuk 5a – Eindprijzen cat. 1 t/m 7:

     De plaatsen 1, 2 & 3 van de algemene, sprint en tijdrit eindklassementen ontvangen allemaal bekers volgens het volgende prijzenschema:

      Jongens aantal bekersMeisjes aantal bekers
     Cat 133
     Cat 233
     Cat 333
     Cat 433
     Cat 533
     Cat 633
     Cat 73 

     De dagprijzen zijn medailles voor de plaatsen 1, 2 & 3 volgens het volgende schema:

      ProloogPuntenkoersCriteriumTijdritOmlooop
     Cat 1  333
     Cat 2  333
     Cat 3  333
     Cat 4  333
     Cat 533333
     Cat 633333
     Cat 733333

     Elke deelnemer krijgt een herinnering medaille (wielrennen) met tekst 8e internationale jeugd-meerdaagse 2023. Dagprijzen worden bij de huldiging van de desbetreffende etappe uitgereikt.

     Hoofstuk 5b – Eindprijzen Nieuwelingen (Jongens & Meisjes):
      Algemeen KlassementPunten KlassementTijdrit KlassementStrijdlustigste ren(st)(n)er (1)
     1€50€40€40€100 (*) (**)
     2€45€30€30 
     3€40€20€20 
     4€35€10€10 
     5€30   
     6€30   
     7€25   
     8€25   
     9€20   
     10€20   
     11€20   
     12€15   
     13€15   
     14€15   
     15€10   
     16€10   
     17€10   
     18€5   
     19€5   
     20€5   
     Totaal€430€100€100€100

     (*)  Wordt bepaald door de KNWU-jury, over de gehele meerdaagse.

     (**) Het betreft een pakket goederen ter waarde van €100